Jiří Macoun

Exkurz do alternativní historie České republiky od roku 1930

...

Další bohatě ilustrovaná publikace úspěšné edice Stručná historie – předurčené pro mladší čtenáře a čtenářky – přináší souborně zpracovaný náhled na vývoj pevnostního stavitelství od pravěku do současnosti. Ozřejmuje způsoby opevňování osad v době...

2018 Download PDF/ePUB eBook - comic-bookmania.com