Oloncho o Ňurgunu Booturovi

Oloncho o Ňurgunu Booturovi
Goodreads Rating:
5.00
Pages:
414
Genre:
Author:
Published:
2012 by CAD Press
Language

„Oloncho o Ňurgunu Booturovi Střelhbitém“ je nejznámější a umělecky nejkvalitnější představitel žánru oloncha.

Oloncho je obecné označení pro duchovně hrdinské epické skladby sibiřských Jakutů, přinášející cenné poznatky o jejich minulosti, náboženských představách, šamanismu a životní filosofii, tradice skládání a vyprávění oloncha byla roku 2005 zařazena na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO. Je to rozsáhlá epická skladba obsahující četné mýty a legendy o dávných válečnících, démonech, božstvech i zvířatech, která dokonale odráží jakutský pohled na svět a na člověka, který není vyčleněn z celkového rámce přírody. Po formální stránce je nejpodstatnější rozdělení na písňové pasáže určené ke zpěvu a na ostatní text určený k recitaci. Text je rozdělen do devíti poměrně samostatných písní. V současné době je více než tisíciletá tradice oloncha ohrožena, stejně jako celá kultura Jakutů a osttních sibiřských domorodců, postupnou kulturní asimilací s Rusy. Překlad „Oloncha o Ňurgunu Booturovi Střelhbitém do češtiny představuje vhodnou formu, jak upozornit na ohroženou a dodnes málo známou kulturu sibiřských domorodců, zvýšit zájem o ni u české veřejnosti a nepřímo tak napomoct její ochraně a dalšímu rozvoji. Český překlad „Oloncha o Ňurgunu Booturovi“ je mimořádným projektem po stránce rozsahu, jazykové náročnosti i významu díla.

Snahou o zachování zvukomalby a rytmických principů se blíží jakutskému originálu. Samotné „Oloncho o Ňurgunu Booturovi“, národní epos sibiřských Jakutů, je dílo srovnatelné svým významem s Iliadou, Odysseou, Kalevalou nebo eposem o chánu Gesarovi. Roku 2005 bylo zařazeno na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO. Je důležitým svědectvím o minulosti, náboženských představách i životní filosofii Jakutů, jednoho z domorodých národů Sibiře, jehož kultura patří k nejzajímavějším, ale také k nejohroženějším. „Oloncho o Ňurgunu Booturovi“ jedinečným způsobem přispívá k poznání sibiřského šamanismu a jeho překlad pomáhá rozšiřovat obecné povědomí o sibiřských domorodcích mezi českou veřejností.

2018 Download PDF/ePUB eBook - comic-bookmania.com