สุนทรภู่ ครูเสภาและทะเลอันดามัน

สุนทรภู่ ครูเสภาและทะเลอันดามัน
Goodreads Rating:
4.00
Pages:
183
Genre:
Published:
June 1995 by สำนักพิมพ์มติชน
Language

:: โปรยปกหลัง :: สุนทรภู่เป็น "ครูเสภา" คนสำคัญสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ แต่งเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามเป็นเรื่องแรก สมัยรัชกาลที่ 2 และแต่งเสภาเรื่องพระราชพงศาวดารเป็นเรื่องสุดท้าย สมัยรัชกาลที่ 4 พระอภัยมณีของสุนทรภู่ ไม่มีบรรยากาศท้องทะเลอ่าวสยาม แต่เป็นบรรยากาศทะเลอันดามัน อ่าวเบงกอล แถบอินเดีย พม่า ไทย ลงไปถึงหมู่เกาะทั้งในมาเลเซีย อินโดนีเซีย และศรีลังกา

2018 Download PDF/ePUB eBook - comic-bookmania.com