İran'da Soluyor Çiçekler

İran'da Soluyor Çiçekler
Goodreads Rating:
4.40
ISBN10:
9753440766
Pages:
272
Genre:
ISBN13:
00000IDE33889
Author:
Published:
1988 by Belge Yayinlari
Language

Evet Humeyni yeryüzünde cenneti vaat etti bize. Demokrasi gelecek, kimse fikirleri ve siyasal görüşleri yüzünden tutuklanamayacak, işkence yapılmayacak, hapishaneler kapatılacak, kadınlara eşit haklar tanınacak, giyim serbest olacak, dedi. Biz solcular ise ılımlılardan daha da büyük yanlışlar yaptık. Biz dedik ki, bir yandan gelenekselliği simgeleyen, diğer yandan da böyle güzel şeyler vaat eden bu karizmatik önder olmadan Şah'ı deviremeyiz. İkincisi, mollaların devleti yönetecek durumda olduklarına inanmıyorduk. Üçüncüsü de, gerçekten pek çok solcu, başta Humeyni olmak üzere, çoğu mollaların radikal tutumlarını beğeniyordu... Biz solcular, İslamı yeni bir olarak görmekten yoksunduk. İran üzerinde analizlerimizin, Şili veya Vietnam üzerine yapılan analizlerden farkı yoktu.

Ayrıca demokrasi anlayımışız da yetersizdi. Giysileri yüzünden sokaklarda kadınlara sataşmalar başlayınca ''yan çelişkiler'' diye ciddiye almadık bunları. Biz, ana çelişkiyi, yani emperyalizmle savaşı, ön planda tutuyorduk.

Demokrasi olmadan emperyalizmle savaşılamayacağını anlayamamıştık. Kadın hakları, sendikal halkar için verilen kavga, emperyalizmle savaşın ta kendisidir. Bahman Nirumand

2018 Download PDF/ePUB eBook - comic-bookmania.com