Evolutionsbiologi

Evolutionsbiologi
Goodreads Rating:
3.20
ISBN10:
9144039840
Pages:
246
Genre:
Author:
Published:
2005

Evolutionsbiologi: Boken börjar med en grundlig genomgång av den logiska uppbyggnaden av evolutionsteorin, och de tre faktorer som främst påverkar evolutionen, nämligen variation, ärftlighet och selektion. Dessa tre faktorer behandlas senare utförligt i var sitt kapitel som berör genetisk och fenotypisk variation, vad ärftlighetsbegreppet innebär, hur selektion fungerar, samt skillnaden mellan selektion och slump. Boken innehåller dessutom kapitel om evolutionär utvecklingsbiologi, hur nya arter uppstår samt hur man kan spåra den evolutionära historien. Boken avslutas med ett kapitel om människans evolution samt hur kön och könsroller uppstått. Läs mer om boken på studentlitteratur.se

2018 Download PDF/ePUB eBook - comic-bookmania.com