Caoineadh Airt Uí Laoghaire

Caoineadh Airt Uí Laoghaire
Goodreads Rating:
4.80
Pages:
92
Genre:
Author:
Published:
1961 by An Clóchomhar
Language

Caoine Airt Uí Laoghaire an Caoine atá i gceist sa leabhar taighde seo leis an iar-Ollamh le Gaeilge in Ollscoil na hÉireann, Baile Átha Cliath, ina dtugann sé faoi athléamh ó bhonn a dhéanamh ar an gcaoine áirithe seo agus ar an meadaracht a ghabhann leis. Tá mion phlé agus anailís sa leabhar ar thuairimí scoláirí eile agus leabharliosta cuimsitheach dá réir ina chúl.

2018 Download PDF/ePUB eBook - comic-bookmania.com